default-logo

Thiết kế SÂN VƯỜN TIỂU CẢNH HOMESTAY tại Bảo Lộc 2023

Sau đây Kiến Trúc Xinh Đ-T-K giới thiệu đến mọi người những mẫu thiết kế SÂN VƯỜN TIỂU CẢNH HOMESTAY đẹp nhất tại Bảo Lộc do chúng tôi thực hiện:

Bấm vào đây => Quay lại TRANG CHỦ.

Bấm vào đây => Tham khảo thêm rất nhiều MẪU NHÀ ĐẸP khác

Bấm vào đây => Tham khảo BẢNG BÁO GIÁ THIẾT KẾ

Bấm vào đây => Tham khảo bộ HỒ SƠ BẢN VẼ THIẾT KẾ chuẩn

Bấm vào đây => Tham khảo cách tính DIỆN TÍCH SÀN xây dựng

Bấm vào đây => Ghé thăm FACEBOOK của chúng tôi

Bấm vào đây => Ghé thăm kênh YOUTUBE của chúng tôi

1. Mẫu thiết kế Sân vườn, tiểu cảnh, cây xanh đẹp do chúng tôi thực hiện.

thiet-ke-san-vuon-tieu-canh-homestay-bao-loc
Phối cảnh tổng thể góc nhìn từ cổng chính một mẫu Thiết kế sân vườn tiểu cảnh homestay tại huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.
thiet-ke-san-vuon-tieu-canh-homestay-cay-xanh-bao-loc
Phối cảnh tổng thể góc nhìn từ mặt sau một mẫu Thiết kế sân vườn tiểu cảnh homestay tại huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.
thiet-ke-san-vuon-tieu-canh-homestay-cay-xanh-bao-lam
Phối cảnh tổng thể góc nhìn từ mặt bên một mẫu Thiết kế sân vườn tiểu cảnh homestay tại huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.
thiet-ke-san-vuon-tieu-canh-homestay-cay-xanh-lam-dong
Phối cảnh tổng thể góc nhìn từ mặt bên còn lại một mẫu Thiết kế sân vườn tiểu cảnh homestay tại huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.
thiet-ke-canh-quan-bao-loc
Phối cảnh chi tiết hồ cá Koi một mẫu Thiết kế sân vườn tiểu cảnh homestay tại huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.
thiet-ke-hon-non-bo-bao-loc
Phối cảnh chi tiết hồ cá Koi một mẫu Thiết kế sân vườn tiểu cảnh homestay tại huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.
thiet-ke-khong-gian-xanh-bao-loc
Phối cảnh chi tiết tiểu cảnh, hòn non bộ một mẫu Thiết kế sân vườn tiểu cảnh homestay tại huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.
thiet-ke-san-vuon-bao-loc
Phối cảnh chi tiết hồ cá Koi một mẫu Thiết kế sân vườn tiểu cảnh homestay tại huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.
thiet-ke-san-vuon-tieu-canh-bao-loc
Phối cảnh chi tiết hồ cá Koi một mẫu Thiết kế sân vườn tiểu cảnh homestay tại huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.
thiet-ke-san-vuon-tieu-canh-homestay-cay-xanh
Phối cảnh chi tiết hồ cá Koi, thác nước một mẫu Thiết kế sân vườn tiểu cảnh homestay tại huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.
thiet-ke-san-vuon-tieu-canh-homestay-cay-xanh-di-linh
Phối cảnh chi tiết tiểu cảnh, hòn non bộ một mẫu Thiết kế sân vườn tiểu cảnh homestay tại huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.
thiet-ke-san-vuon-tieu-canh-homestay-cay-xanh-duc-trong
Phối cảnh chi tiết chòi lục giác một mẫu Thiết kế sân vườn tiểu cảnh homestay tại huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.
thiet-ke-san-vuon-tieu-canh-homestay-cay-xanh-toan-quoc
Phối cảnh chi tiết chòi lục giác một mẫu Thiết kế sân vườn tiểu cảnh homestay tại huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.

2. Mẫu thiết kế Sân vườn, hồ bợi, ao cá, cây xanh đẹp do chúng tôi thực hiện.

thiet-ke-san-vuon-tieu-canh-homestay-bao-loc-lam-dong
Phối cảnh tổng thể góc nhìn từ mặt bên một mẫu Thiết kế Sân vườn, hồ bợi, ao cá, cây xanh tại thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
thiet-ke-san-vuon-tieu-canh-homestay-bao-lam
Phối cảnh tổng thể góc nhìn từ mặt trước một mẫu Thiết kế Sân vườn, hồ bợi, ao cá, cây xanh tại thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
thiet-ke-san-vuon-tieu-canh-homestay-bao-loc
Phối cảnh tổng thể góc nhìn từ mặt bên một mẫu Thiết kế Sân vườn, hồ bợi, ao cá, cây xanh tại thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
thiet-ke-san-vuon-tieu-canh-homestay-di-linh
Phối cảnh tổng thể góc nhìn từ mặt sau một mẫu Thiết kế Sân vườn, hồ bợi, ao cá, cây xanh tại thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
thiet-ke-san-vuon-tieu-canh-homestay-duc-trong
Phối cảnh tổng thể góc nhìn từ mặt sau một mẫu Thiết kế Sân vườn, hồ bợi, ao cá, cây xanh tại thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
thiet-ke-san-vuon-tieu-canh-homestay-gia-re
Phối cảnh tổng thể góc nhìn từ mặt trước một mẫu Thiết kế Sân vườn, hồ bợi, ao cá, cây xanh tại thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
thiet-ke-san-vuon-tieu-canh-homestay-lam-dong
Phối cảnh tổng thể góc nhìn từ mặt bên một mẫu Thiết kế Sân vườn, hồ bợi, ao cá, cây xanh tại thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
thiet-ke-san-vuon-tieu-canh-homestay-toan-quoc
Phối cảnh tổng thể góc nhìn từ mặt bên một mẫu Thiết kế Sân vườn, hồ bợi, ao cá, cây xanh tại thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

3. Mẫu thiết kế Homestay, sân vườn, hồ bơi, cây xanh đẹp do chúng tôi thực hiện.

thiet-ke-homestay-san-vuon-view-doi-bao-loc
Phối cảnh tổng thể góc nhìn từ mặt bên một mẫu Thiết kế Homestay, sân vườn, hồ bơi, cây xanh tại huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.
thiet-ke-homestay-san-vuon-view-doi-bao-lam
Phối cảnh tổng thể góc nhìn từ mặt bên một mẫu Thiết kế Homestay, sân vườn, hồ bơi, cây xanh tại huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.
thiet-ke-homestay-san-vuon-view-doi-lam-dong
Phối cảnh tổng thể góc nhìn từ mặt sau một mẫu Thiết kế Homestay, sân vườn, hồ bơi, cây xanh tại huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.
thiet-ke-homestay-san-vuon-view-doi-san-may-bao-loc
Phối cảnh chi tiết tiểu cảnh, non bộ từ một mẫu Thiết kế Homestay, sân vườn, hồ bơi, cây xanh tại huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.
thiet-ke-homestay-san-vuon-view-doi-dep
Phối cảnh chi tiết chòi ngắm cảnh, thưởng trà từ một mẫu Thiết kế Homestay, sân vườn, hồ bơi, cây xanh tại huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.

4. Mẫu thiết kế Homestay, sân vườn, ao cá, cây xanh đẹp do chúng tôi thực hiện.

thiet-ke-homestay-san-vuon-bao-loc
Phối cảnh tổng thể góc nhìn từ mặt bên một mẫu Thiết kế sân vườn tiểu cảnh homestay tại thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
thiet-ke-homestay-san-vuon-bao-loc-gia-re

Phối cảnh tổng thể góc nhìn từ mặt bên một mẫu Thiết kế sân vườn tiểu cảnh homestay tại thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
thiet-ke-homestay-san-vuon-bao-loc-lam-dong

Phối cảnh chi tiết góc nhìn từ mặt bên một mẫu Thiết kế sân vườn tiểu cảnh homestay tại thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
thiet-ke-homestay-san-vuon-di-linh
Phối cảnh chi tiết góc nhìn từ mặt bên một mẫu Thiết kế sân vườn tiểu cảnh homestay tại thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
thiet-ke-homestay-san-vuon-bao-lam
Phối cảnh chi tiết góc nhìn từ mặt bên một mẫu Thiết kế sân vườn tiểu cảnh homestay tại thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

5. Mẫu thiết kế Homestay nghỉ dưỡng Mini đẹp do chúng tôi thực hiện.

thiet-ke-homestay-bao-loc
Phối cảnh ngoại thất một mẫu thiết kế Homestay nghỉ dưỡng mini tại huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng. Mẫu Homestay mini này gồm có 2 tầng, được làm bằng thép tiền chế, đổ sàn bê tông. Kích thước chiều ngang là 5,3m, chiều sâu là 13m. Gồm đầy đủ công năng của một căn hộ khép kín phục vụ cho nhu cầu nghỉ dưỡng, làm căn nhà thứ 2 của khách hàng.
thiet-ke-homestay-2-tang-bao-loc
Một góc nhìn phối cảnh khác của mẫu thiết kế Homestay nghỉ dưỡng mini này.

6. Mẫu thiết kế Homestay 1 phòng ngủ đẹp 6,5mx7m do chúng tôi thực hiện.

thiet-ke-homestay-1-phong-ngu-bao-loc
Phối cảnh ngoại thất một mẫu thiết kế Homestay 01 phòng ngủ tại thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Mẫu Homestay mini này gồm có 1 tầng dạng nhà sàn, được làm bằng thép tiền chế, đổ sàn ghép bê tông nhẹ. Kích thước chiều ngang là 6,5m, chiều sâu là 7m. Gồm đầy đủ công năng của một căn hộ khép kín phục vụ cho nhu cầu nghỉ dưỡng trong các khu du lịch sinh thái.
thiet-ke-homestay-1-phong-ngu-bao-lam
Một góc nhìn phối cảnh khác của mẫu thiết kế Homestay nghỉ dưỡng mini này.

7. Mẫu thiết kế Homestay 1 phòng ngủ đẹp 7mx8,5m do chúng tôi thực hiện.

thiet-ke-homestay-san-vuon-bao-loc
Phối cảnh ngoại thất một mẫu thiết kế Homestay 01 phòng ngủ tại thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Mẫu Homestay mini này gồm có 1 tầng dạng nhà sàn, được làm bằng thép tiền chế, đổ sàn ghép bê tông nhẹ. Kích thước chiều ngang là 7m, chiều sâu là 8,5m. Gồm đầy đủ công năng của một căn hộ khép kín phục vụ cho nhu cầu nghỉ dưỡng trong các khu du lịch sinh thái.
thiet-ke-homestay-san-vuon-bao-lam
Một góc nhìn phối cảnh khác của mẫu thiết kế Homestay nghỉ dưỡng mini này.

8. Mẫu thiết kế Homestay 1 phòng ngủ đẹp 4,5mx8,5m do chúng tôi thực hiện.

thiet-ke-homestay-tien-che-bao-loc
Phối cảnh ngoại thất một mẫu thiết kế Homestay 01 phòng ngủ tại huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng. Mẫu Homestay mini này gồm có 1 tầng dạng nhà sàn, được làm bằng thép tiền chế, đổ sàn ghép bê tông nhẹ. Kích thước chiều ngang là 4,5m, chiều sâu là 8,5m. Gồm đầy đủ công năng của một căn hộ khép kín phục vụ cho nhu cầu nghỉ dưỡng trong các khu du lịch sinh thái.
thiet-ke-homestay-tien-che-bao-lam
Một góc nhìn phối cảnh khác của mẫu thiết kế Homestay nghỉ dưỡng mini này.

9. Mẫu thiết kế Homestay 2 phòng ngủ đẹp 8,5mx9m do chúng tôi thực hiện.

thiet-ke-homestay-2-phong-ngu-bao-loc
Phối cảnh ngoại thất một mẫu thiết kế Homestay 02 phòng ngủ tại thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Mẫu Homestay mini này gồm có 1 tầng dạng nhà sàn, được làm bằng thép tiền chế, đổ sàn ghép bê tông nhẹ. Kích thước chiều ngang là 8,5m, chiều sâu là 9,0m. Gồm đầy đủ công năng của một căn hộ khép kín phục vụ cho nhu cầu nghỉ dưỡng trong các khu du lịch sinh thái.
thiet-ke-homestay-2-phong-ngu-bao-lam
Một góc nhìn phối cảnh khác của mẫu thiết kế Homestay nghỉ dưỡng mini này.

Bấm vào đây => Quay lại TRANG CHỦ.

Bấm vào đây => Tham khảo thêm rất nhiều MẪU NHÀ ĐẸP khác

Bấm vào đây => Tham khảo BẢNG BÁO GIÁ THIẾT KẾ

Bấm vào đây => Tham khảo bộ HỒ SƠ BẢN VẼ THIẾT KẾ chuẩn

Bấm vào đây => Tham khảo cách tính DIỆN TÍCH SÀN xây dựng

Bấm vào đây => Ghé thăm FACEBOOK của chúng tôi

Bấm vào đây => Ghé thăm kênh YOUTUBE của chúng tôi

Thông tin về tác giả
Kiến tạo không gian đẳng cấp. Nơi biến mọi ý tưởng thành hiện thực.

Để lại bình luận

*